Leren Studeren


Voor wie?

De cursus leren studeren wordt georganiseerd voor kinderen van het 4de leerjaar tot en met het 3de middelbaar.

Inhoud

De cursus is gespreid zodat de kinderen en jongeren telkens de kans krijgen het geleerde toe te passen op de schoolse leerstof en in te oefenen tegen de volgende bijeenkomst. Bij de start van de volgende sessie evalueren we kort wat goed ging en wat moeilijk was. Er wordt bijgestuurd waar nodig.
In de cursus zullen drie belangrijke thema’s worden besproken en ingeoefend:

Thema 1: Studievoorwaarden.

In dit thema zal er gewerkt worden rond orde en organisatie van de boekentas en de werkplek thuis. Ook het efficiënt gebruiken van de (elektronische) schoolagenda komt aan bod.

Thema 2: Leren plannen.

In dit thema zal er bekeken worden hoe een goede dagroutine rond het huiswerk eruit ziet (hoelang studeren vooraleer een pauze te nemen, wat te doen tijdens een pauze, …). We leren ook hoe een dagplanning, weekplanning en examenplanning eruit ziet en hoe je dit opstelt. De bedoeling is dat de jongere gaat leren zijn tijd efficiënt te gebruiken en op voorhand leert leren voor toetsen en langlopende taken om zo betere resultaten te behalen maar ook minder stress te ervaren.

Thema 3: Studiemethode.

In dit thema behandelen we het studeren zelf. We kijken eerst welke leerstijl de jongere heeft, gaan vervolgens de verschillende studeerstappen inoefenen die hij/zij moet toepassen bij het studeren en bekijken hierna hoe hij/zij best de verschillende soorten leerstof (woordenschat, definities, oefeningen, …) studeert. Hierna behandelen we ook enkele technieken om op een eenvoudige manier een tekst te verwerken (o.a. mindmapping). Tot slot zien we ook nog wat tips om een goede concentratie en motivatie te behouden.

Aansluitend op de cursus bestaat er de mogelijkheid om een oudersessie te volgen. Hierin worden er tips gegeven om als ouder je kind te ondersteunen bij het huiswerk en het studeren en dus ook bij het geleerde in de cursus. Er is ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Periode

Drie zaterdagmiddagen: data nog te bepalen
Telkens van 09:00-12:30

Tarief

Voor de gehele cursus van drie dagen, inclusief werkmap, betaalt u 115 euro. Voor de cursus en de oudersessie betaalt u 135 euro.