Over Sophie


In 2012 studeerde ik af als orthopedagoge aan de KULeuven. Ik ging aan de slag als orthopedagoge binnen het buitengewoon lager onderwijs, een baan die ik tot op de dag van vandaag met veel passie doe. Binnen de school sta ik onder meer in voor de individuele begeleiding van leerlingen met leerproblemen, emotionele problemen, ASS, ADHD, …, het ondersteunen van leerkrachten en het coördineren van de zorg rond de leerling.

Ik merkte dat ik er enorm veel energie uithaalde om kinderen en ouders te begeleiden. Ik besloot dan ook om mijn job binnen het onderwijs te combineren met een job binnen een groepspraktijk. In 2015 waagde ik de sprong en begon ik een eigen praktijk. Mijn doel: kinderen, jongeren en hun gezin (opnieuw) in kracht zetten, ondanks de moeilijkheden of tegenslagen die op hun weg komen of bepaalde problematieken die er zijn.

Om kinderen en jongeren nog beter te kunnen begeleiden en vanuit een grote persoonlijke interesse startte ik in 2015 het postgraduaat gedragscounseling. Een gedragscounselor biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven. Deze begeleiding richt zich op zowel de preventie van het omgaan met moeilijkheden als de begeleiding ervan. Vanuit het gedragstherapeutisch kader en via specifieke methodieken wordt er getracht het kind of de jongere geschikte vaardigheden bij te brengen om beter te functioneren. Het denken, voelen en doen staan ​​hierbij centraal.

Via het volgen van regelmatige studiedagen probeer ik mij steeds bij te scholen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Opleiding:

 • Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek – KULeuven
 • Professionele bachelor orthopedagogie – KHLIM
 • Postgraduaat gedragscounseling – Thomas More Hogeschool Antwerpen
 • Erkend Rots- en Watertrainer – Rots en Waterinstituut NL
 • Brain Blocks – Brain Blocks Group
 • Gecertificeerd trainer Schateiland expeditie (Schatgravers) – Glunder Company NL
 • Erkend ACT4life-therapeut 
 • Erkend trainer Braingame Brian -  Gaming en training instituut NL

 Stages:

 • Bijzondere Jeugdzorg
 • Kinderpsychiatrie
 • Buitengewoon Onderwijs

 

Bijscholingen:

 • Life Space Crisis Intervention (LSCI) – KHLIM
 • Stressmanagement – Autisme Centraal
 • Motivatie en belonen – Autisme Centraal
 • Leren hoe doe je dat? Efficiënte leerstrategieën bij leerlingen met ASS in het gewoon onderwijs – Eureka
 • Kinderen met autisme in je klas beter begeleiden – Eureka
 • Verrijkende Elementen voor Leren, Opvoeden en Onderwijzen – CVO Gent
 • Trauma- en cultuursensitief werken op school – CLB Team Ondersteuning Trauma
 • Basistraining mindset – Platform Mindset
 • Executieve functies en zo – Leren leren NL

 

Lidmaatschap:
 • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie