Over Sophie


Opleiding:
  • Gedragscounselor i.o. aan de Thomas More Hogeschool Antwerpen
  • Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie orthopedagogiek aan de KULeuven
  • Professionele bachelor orthopedagogie aan de KHLIM

 

Lidmaatschap:
  • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

 

Sinds 2012 ben ik werkzaam als orthopedagoge in het buitengewoon lager onderwijs. Hier sta ik onder meer in voor de (individuele) begeleiding van leerlingen, het ondersteunen van leerkrachten, het coördineren van GON-begeleiding voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), … . 
Tijdens mijn studies deed ik bijkomende ervaring op in de Bijzondere Jeugdzorg, de Kinderpsychiatrie en het buitengewoon onderwijs. 

Ik sloot mij aan bij groepspraktijk De Pauw in Herent in november 2012 waar ik tot op heden trainingen geef rond leren studeren en faalangst. Vanaf 2015 startte ik mijn eigen praktijk in Sint-Truiden.

Via het volgen van regelmatige studiedagen probeer ik mij steeds bij te scholen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.
Om kinderen en jongeren nog beter te kunnen begeleiden en vanuit een grote persoonlijke interesse startte ik in 2015 het postgraduaat gedragscounseling. Een gedragscounselor biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven. Deze begeleiding richt zicht op zowel de preventie van als het omgaan met moeilijkheden. Vanuit het gedragstherapeutisch kader en via specifieke methodieken wordt er getracht geschikte vaardigheden bij te brengen om beter te functioneren. Het denken, voelen en doen staan hierbij centraal.