Voor Wie?


 

Voor wie?

Soms loopt niet alles vanzelf en hebben jij of je ouders nood aan extra ondersteuning.

Studieproblemen, opvoedingsmoeilijkheden of ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS, …) kunnen voor de nodige stress en moeilijkheden zorgen thuis, op school of in het dagelijkse leven.

Via gerichte ondersteuning of een goed gesprek help ik jullie graag (terug) op weg. Doorheen de begeleiding zullen we samen zoeken naar optimale ontplooiingskansen vertrekkende van jullie mogelijkheden en sterktes.

Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij mij terecht voor volgende problemen:

  • Schoolse problemen (moeilijkheden rond studeren, leerstoornissen, motivatie- of concentratieproblemen, … )
  • Sociale- en emotionele problemen (faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, beperkte sociale vaardigheden, …)
  • Psycho-educatie (uitleg van en hulp bij de verwerking van een diagnose)
  • Opvoedingsproblemen (grenzen leren stellen, hoe je kind met ASS, ADHD, dyslexie, etc. beter begeleiden, omgaan met gedragsproblemen, …)
  • Intelligentieonderzoek
  • Aandachts- en concentratieonderzoek

Meermaals per jaar worden er ook groepscursussen rond ‘leren studeren’ en ‘faalangst’ aangeboden.

 

Werkwijze
Kennismakingsgesprek

Er wordt steeds gestart met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en worden de hulpvragen verhelderd. We staan ook even stil bij wat er goed loopt en hoe we jullie sterke kanten kunnen gebruiken om aan de problemen te werken. Tijdens dit gesprek worden eveneens een aantal praktische afspraken voor de verdere begeleiding vastgelegd.

Verloop

Doorheen de begeleiding zal er steeds gewerkt worden op maat van jullie noden en verwachtingen.

Na een aantal sessies wordt er een evaluatiegesprek gehouden om te bepalen of de begeleiding al dan niet kan worden stopgezet.

Tarief
Sessie 60 min € 45,00
Intelligentieonderzoek
- Testing (2 uur) € 55,00
- Verslaggeving € 55,00
Aandachts- en concentratieonderzoek
- Testing (2 uur) € 55,00
- Verslaggeving € 55,00

Elke andere opdracht in kader van begeleiding wordt verrekend aan € 45/uur (overleg, klasobservatie, verslaggeving, …). Eventuele verplaatsingen naar scholen e.d. worden aan een kilometervergoeding van € 0,15/km aangerekend.

 

Annulatie

Het kosteloos annuleren van een afspraak kan tot 24uur voorafgaand aan de sessie. Bij annulatie op de dag zelf zal de helft van de sessie aangerekend worden. Indien niet verwittigd wordt, zal de gemiste afspraak volledig worden aangerekend.