Voor Wie?


 

Voor wie?

Soms loopt niet alles vanzelf en heb jij en/of jouw ouders nood aan extra ondersteuning.

Studieproblemen, opvoedingsmoeilijkheden of ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS,…) kunnen voor de nodige stress en moeilijkheden zorgen thuis, op school of in het dagelijkse leven.

Via gerichte ondersteuning en een goed gesprek help ik jullie graag (terug) op weg. Doorheen de begeleiding zullen we samen zoeken naar optimale ontplooiingskansen vertrekkende van jullie mogelijkheden en sterktes.

Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij mij terecht voor de volgende problemen:

  • Schoolse problemen (moeilijkheden rond studeren, leerstoornissen, motivatie- of concentratieproblemen,…)
  • Sociale- en emotionele moeilijkheden (faalangst, een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, sociale vaardigheden,…)
  • Psycho-educatie (uitleg van en hulp bij de verwerking van een diagnose)
  • Opvoedingsproblemen (grenzen leren stellen, hoe je kind met ASS, ADHD, dyslexie, etc. beter begeleiden, omgaan met gedragsproblemen,…)

 

Werkwijze
Kennismakingsgesprek

Er wordt steeds gestart met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en worden de hulpvragen verhelderd. We staan ​​​​ook stil bij wat er goed loopt en hoe we jullie sterke kanten kunnen gebruiken doorheen het traject. Tijdens dit gesprek worden ook een aantal praktische afspraken voor de verdere begeleiding vastgelegd.

Verloop

Doorheen de begeleiding zal er steeds gewerkt worden op maat van jullie noden en verwachtingen.

Na een aantal sessies wordt er een evaluatiegesprek gehouden om de verdere begeleiding te bepalen. 

Tarief
Sessie 60 min  € 55

Elke andere opdracht in kader van begeleiding wordt verrekend aan € 55 (overleg, klasobservatie, verslaggeving,…). Mogelijke verplaatsingen naar scholen ed worden aan een kilometervergoeding van € 0,15 / km verrekend.

 

Annulatie

Het annuleren van een afspraak kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie. Indien niet verwittigd wordt, zal de gemiste afspraak volledig worden aangerekend.